Uchwała Nr XXVIX/195/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Beresie Duże, Brutus, Chorzew, Dabrowa, Dryganek, Glina Duż

Uchwała Nr XXVIX/196/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXVIX/197/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 632, 633 i 634 położonych w obrębie geodezyjnym Kiełczygłów Okupniki w gminie Kiełczy

Uchwała Nr XXVIX/198/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 601/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chorzew

Uchwała Nr XXVIX/199/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Kiełczygłów

Uchwała Nr XXVIX/200/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIX/201/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXVIX/202/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXVIX/203/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXVIX/204/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 wrzesień 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-09 09:52:41.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 09:52:41
Opublikowane przez: Marek Kula