Uchwała Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXIII/150/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utwo

Uchwała Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratowniczym oraz w

Uchwała Nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:12:01.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:12:01
Opublikowane przez: Marek Kula