UCHWAŁA NR LIV/357/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3 położonych w obrębie g

UCHWAŁA NR LIV/358/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2024 rok

UCHWAŁA NR LIV/360/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR LIV/362/2023 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR LIV/363/2023 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości w

UCHWAŁA NR LIV/364/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LIV/365/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

UCHWAŁA NR LIV/366/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia

UCHWAŁA NR LIV/367/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:59:08.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:59:08
Opublikowane przez: Marek Kula