UCHWAŁA NR XLV/310/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLV/311/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLV/312/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023

UCHWAŁA NR XLV/313/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kiełczygłów za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLV/314/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 267/14 i 267/16 położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-04-21 09:48:43.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-04-21 09:48:43
Opublikowane przez: Marek Kula