UCHWAŁA NR XLVIII32423 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XLVIII/325/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/326/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/327/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/328/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLVIII/329/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/330/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kiełczygłów.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:01:28.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:01:28
Opublikowane przez: Marek Kula