UCHWAŁA NR XLIII/299/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLIII/300/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLIII/301/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XLIII/302/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci p

UCHWAŁA NR XLIII/303/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:38:10.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:38:10
Opublikowane przez: Marek Kula