UCHWAŁA NR LIII/345/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 267/14 i 267/16 położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew

UCHWAŁA NR LIII/346/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kiełczygłów Okupniki

UCHWAŁA NR LIII/347/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/293/22 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestr

UCHWAŁA NR LIII/348/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na gruntach położonych w Gminie Kiełczygłów

UCHWAŁA NR LIII/349/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR LIII/350/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LIII/351/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR LIII/352/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR LIII/354/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LIII/355/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w

UCHWAŁA NR LIII/356/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:52:08.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2024-02-13 11:52:08
Opublikowane przez: Marek Kula