UCHWAŁA NR XLVII/317/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kiełczygłów Okupniki

UCHWAŁA NR XLVII/318/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLVII/319/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLVII/320/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla przewozu o charakterze użyte

UCHWAŁA NR XLVII/321/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kiełczygłów innym instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR XLVII/322/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2022

UCHWAŁA NR XLVII/323/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2022

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:11:05.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:11:05
Opublikowane przez: Marek Kula