UCHWAŁA NR XLIV/304/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzew

UCHWAŁA NR XLIV/305/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów dojazdu ucznia niepełnoprawnego do przedszkola, szkoły, innej formy

UCHWAŁA NR XLIV/306/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLIV/307/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLIV/308/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 3 lutego 2023r. według właściwości

UCHWAŁA NR XLIV/309/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 8 lutego 2023r. według właściwości

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:41:59.

Zobacz:
 Sesja 43 - 27 stycznia 2023 r. .  Sesja 44 - 22 luty 2023 r. .  Sesja 45 - 31 marca 2023 r. .  Sesja 46 - 21 kwietnia 2023 r. .  Sesja 47 - 30 maja 2023 r. .  Sesja 48 - 23 czerwca 2023 r. .  Sesja 49 - 12 lipca 2023 r. .  Sesja 50 - 31 sierpnia 2023 r. .  Sesja 51 - 28 września 2023 r. .  Sesja 52 - 27 października 2023 r. .  Sesja 53 - 29 listopada 2023 r. .  Sesja 54 - 28 grudnia 2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:41:59
Opublikowane przez: Marek Kula