UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Kiełczygłów

UCHWAŁA NR X/75/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/76/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR X/77/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR X/78/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Osina

UCHWAŁA NR X/79/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowych

UCHWAŁA NR X/80/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR X/81/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR X/82/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:30:40.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:30:40
Opublikowane przez: Marek Kula