UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR IX/69/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR IX/70/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2018 rok

UCHWAŁA NR IX/71/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

UCHWAŁA NR IX/72/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/73/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:27:49.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:27:49
Opublikowane przez: Marek Kula