UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 w

UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie oraz Oceny Zasobów Pomocy

UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:23:14.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:23:14
Opublikowane przez: Marek Kula