UCHWAŁA NR IV/15/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/16/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2019 - 2028

UCHWAŁA NR IV/17 /19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brutus

UCHWAŁA NR IV/18 /19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Chorzew

UCHWAŁA NR IV/19 /19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa DĄBROWA

UCHWAŁA NR IV/20/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Dryganek

UCHWAŁA NR IV/21/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Glina

UCHWAŁA NR IV/22/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Gumnisko

UCHWAŁA NR IV/23/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Huta

UCHWAŁA NR IV/24/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kiełczygłów

UCHWAŁA NR IV/25/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kiełczygłówek

UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Obrów

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Osina

UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skoczylasy

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Studzienica

UCHWAŁA NR IV/30/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Tuchań

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2019 – 2021

UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:14:21.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:14:21
Opublikowane przez: Marek Kula