UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2019

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wr

UCHWAŁA NR V/41/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brutus

UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chorzew

UCHWAŁA NR V/43/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrowa

UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dryganek

UCHWAŁA NR V/45/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Glina

UCHWAŁA NR V/46/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gumnisko

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Huta

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełczygłów

UCHWAŁA NR V/49/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełczygłówek

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Obrów

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Osina

UCHWAŁA NR V/52/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skoczylasy

UCHWAŁA NR V/53/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Studzienica

UCHWAŁA NR V/54/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tuchań

UCHWAŁA NR V/55/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR V/56/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Glina Mała

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:00:27.

Zobacz:
 - sesja 4 - 29 stycznia 2019 r.  .  - sesja 5 - 22 marca 2019 r. .  - sesja 6 - 17 kwietnia 2019 r. .  - sesja 7 - 15 maja 2019 r. .  - sesja 8 - 3 czerwca 2019 r. .  - sesja 9 - 26 czerwca 2019 r. .  - sesja 10 - 29 sierpnia 2019 r. .  - sesja 11 - 30 września 2019 r. .  - sesja 12 - 26 listopada 2019 r. .  Sesja 13 - 27 grudnia 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:00:27
Opublikowane przez: Marek Kula