Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie" z dnia
20.08.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie".


 


Termin składania Ofert - 03 września 2021r. godz. 10:00


 


Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie_o_zamówieniu_termomodernizacja_budynku_Urzędu_Gminy_w_Kiełczygłowie

SIWZ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Zalacznik_nr_1_wzor_oferty_termomodernizacja_Urząd_Gminy

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_termomodernizacja _Urząd_Gminy

Zalacznik_nr_3_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_termomodernizacja_Urzędu_Gminy

Zalacznik_nr_4_wykaz_podmiotow_nalezacych_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_termomodernizacja_Urzędu_Gminy

Zalacznik_nr_5_Wykaz_robót_termomodernizacja_Urząd_Gminy

Załącznik_nr_6_wzór_umowy_termomodernizacja_Urząd_Gminy

Zalacznik_nr_7_wykaz_osob_i_podmiotow_termomodernizacja_Urząd_Gminy

Załącznik_nr_8_-_Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy

Załącznik_nr_9_-_Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik_nr_10_-_Identyfikator postępowania

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja o złożonych ofertach w przetargu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-08-20 10:26:28.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-08-20 10:26:28
Opublikowane przez: Marek Kula