Przetarg nieograniczony na "Budowa
chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY" z
dnia 08.11.2021r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Budowę chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY"

UWAGA!!!:
Zakres objętym postępowaniem przetargowym na „Budowę chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY” jest inny niż w dokumentacji dołączonej do SIWZ. Zakres prac obejmuje tylko i wyłącznie ułożenie obrzeży, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki chodnikowej na długości 300mb w m. Dąbrowa oraz 300mb w m. Chruścińskie. Materiał w postaci kostki brukowej oraz krawężników Zamawiający dostarczy we własnym zakresie. Inne prace wymienione w dokumentacji projektowej dołączonej do SIWZ nie będą robione na tym etapie postępowania.

Termin składania Ofert - 30 listopada 2021r. godz. 10:00

Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów PONOWNY

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 5.2 do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik_Nr_6.1_-_PRZEDMIAR ROBÓT CHRUŚCIŃSKIE

Załącznik_Nr_6.2_-_PRZEDMIAR ROBÓT DĄBROWA

Załącznik_Nr_7.1_-_STWIOR CHRUŚCIŃSKIE

Załącznik_Nr_7.2_-_STWIOR DĄBROWA

Załącznik_Nr_8.1_-_PROJEKT BUDOWLANY CHRUŚCIŃSKIE

Załącznik_Nr_8.2_-_PROJEKT BUDOWLANY DĄBROWA

Załącznik Nr 9 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 10 - Oświadczenie RODO

Załącznik Nr 11 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Identyfikator postępowania

Finansowanie zadania - Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania na Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:42:37 | Data modyfikacji: 2021-11-08 13:43:43.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:42:37
Data modyfikacji: 2021-11-08 13:43:43
Opublikowane przez: Marek Kula