Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: "Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule".

Termin składania Ofert - 02 lipca 2021r. godz. 10:00

 


Poniżej dokumenty do pobrania:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - remont drogi gminnej

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik nr 3 do SWZ- ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

Załącznik nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - postanowienie umowy

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do postanowienia umowy

Załącznik nr 5.2 do SWZ - Załącznik nr 2 do postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWIOR

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawców

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dot. Postępowania na Remont drogi gminnej Nr 109103E w miejscowości Kule

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:13:21.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 .  Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  .  Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów .  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP .  Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów .  Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:13:21
Opublikowane przez: Marek Kula