UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posił

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:26:54.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:26:54
Opublikowane przez: Marek Kula