UCHWAŁA NR XXXII/196/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/197/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/198/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/199/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kiełczygłów do organu regulującego

UCHWAŁA NR XXXII/200/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXII/201/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2018-2

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:04:46.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:04:46
Opublikowane przez: Marek Kula