UCHWAŁA NR XXXI/189/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/190/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/191/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXI/192/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXI/193/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w

UCHWAŁA NR XXXI/194/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XXXI /195/ 2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojó

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:00:48.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:00:48
Opublikowane przez: Marek Kula