UCHWAŁA NR XXXIII/202/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIII/204/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXXIII/205/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kiełczygłów do „Klastra OZE Energia Dla Regionu”

UCHWAŁA NR XXXIII/209/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:11:28.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:11:28
Opublikowane przez: Marek Kula