UCHWAŁA NR XXIX/169/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/170/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2018 - 2028

UCHWAŁA NR XXIX/171/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/172/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany opisu stałych okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXIX/173/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany opisu stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-02-15 13:44:40.

Zobacz:
 Sesja 28 - 08 styczeń 2018 .  Sesja 29 - 30 stycznia 2018r. .  sesja 30 - 29 marca 2018 r. .  sesja 31 - 24 maja 2018 r. .  sesja 32 - 28 czerwca 2018 r. .  sesja 33 - 05 września 2018 r. .  sesja 34 - 10 października 2018 r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2018 - 2023

 .  sesja 1 - 22 listopada 2018 r. .  sesja 2 - 30 listopada 2018 r. .  sesja 3 - 05 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-02-15 13:44:40
Opublikowane przez: Marek Kula