Uchwała Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady,

Uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczyglów na 2012r

Uchwała Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Glina Mała

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:07:00.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:07:00
Opublikowane przez: Marek Kula