Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów 

Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 632, 633 i 634 położonych w obrębie geodezyjnym Kiełczygłów O

Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Beresie Duże, Brutus, Chorzew, Dąb

Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za rok 2011

Uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-09-14 09:46:49.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2012-09-14 09:46:49
Opublikowane przez: Marek Kula