Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kiełczygłów na lata 2012 - 2022

Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-09-14 09:26:15.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2012-09-14 09:26:15
Opublikowane przez: Marek Kula