Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Ststutu SPZPOZ w Kiełczygłowie

Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2011 rok

Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kielczygłów adsolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kiełczygłów na lata 2012 - 2022

Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW

Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW

Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata2007 -2013 - zadanie

Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:04:43.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:04:43
Opublikowane przez: Marek Kula