Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie G

Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:27:58.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:27:58
Opublikowane przez: Marek Kula