Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2013

Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegan

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym w Kiełczygłowie prowadzonym przez Gminę Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:16:11.

Zobacz:
 Sesja 13 - 23 luty 2012r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  sesja 14 - 1 marca 2012r. .  sesja 15 - 30 marca 2012r. .  sesja 16 - 30 kwietnia 2012r. .  sesja 17 - 15 maja 2012r. .  sesja 18 - 27 czerwca 2012r. .  Sesja 19 - 14 sierpnia 2012r. .  Sesja 20 - 26 września 2012r. .  Sesja 21 - 28 listopada 2012r. .  Sesja 22 - 28 grudnia 2012r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:16:11
Opublikowane przez: Marek Kula