Uchawła nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkoły w Kiełczygłówie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 11:28:26.
  Uchawła nr XXIV/143/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie K i e ł c z y g ł ó w na 2010 rok.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 11:30:21 | Data modyfikacji: 2010-07-26 11:36:42.
  Uchawła nr XXIV/144/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie plany pracy Rady Gminy i Komisji na 2010 rok.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 11:32:05 | Data modyfikacji: 2010-07-26 11:35:34.
  Uchawła nr XXIV/145/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 11:33:48.

Zobacz:
 sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-26 11:33:48
Opublikowane przez: Marek Kula