Uchwała nr XX/112/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzew w gminie Kiełczygłów z obowiązującym S

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-10 11:08:16.

Uchwała nr XX/113/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzew w gminie Kiełczygłó.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/113/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 22 maja 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/113/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 22 maja 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/113/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 22 maja 2009 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-10 11:14:28.
 Uchwała nr XX/114/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:12:20 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:17:24.

Uchwała nr XX/115/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:18:03 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:20:26.
  Uchwała nr XX/116/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:21:54.
  Uchwała nr XX/117/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:23:20.
  Uchwała nr XX/118/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla Wójta Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:25:26.
  Uchwała nr XX/119/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chorzew.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:26:47.
  Uchwała nr XX/120/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia realizacji wspólnej inwestycji na drogach powiatowych.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:28:38.
 Uchwała Nr 121 z 22.05.09r. ws przyjęcia nieruchomości po policji.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:32:22.

Zobacz:
 sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:32:22
Opublikowane przez: Marek Kula