Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 plan dotacji

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:40:19 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:43:15.
 Uchwała nr XXI/123/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:44:45.

Uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiełczygłów.

 Uzasadnienie do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:46:40.
  Uchwała nr XXI/125/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:49:35 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:49:51.
  Uchwała nr XXI/126/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:51:56.
  Uchwała nr XXI/127/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:53:29.
  Uchwała nr XXI/128/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy, formie dożywiania w ramachy zadań własnych gminy i wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:57:58.

Zobacz:
 sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:57:58
Opublikowane przez: Marek Kula