Uchwała nr XVIII/99/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1wydatki

Załącznik Nr 2 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 3 GFOŚiGW

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:29:46 | Data modyfikacji: 2009-11-04 12:33:12.

Uchwała nr XVIII/100/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chorzew.

Plan Odnowy Miejscowości Chorzew na lata 2007-2013

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-10 11:02:21.
 Uchwała nr XVIII/101/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:35:21 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:07:45.
 Uchwała nr XVIII/102/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na lata 2007-2013.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:37:07 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:07:53.
 Uchwała nr XVIII/103/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:39:33 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:08:04.
 Uchwała nr XVIII/104/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji budowy, przebudowy i rozbudowy drogi Rząśnia - Brutus - Marcelin.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:41:28 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:08:10.

Zobacz:
 sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:41:28
Data modyfikacji: 2009-11-04 13:08:10
Opublikowane przez: Marek Kula