Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2010.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 13:43:04 | Data modyfikacji: 2009-12-17 15:11:39.

Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 13:45:03 | Data modyfikacji: 2009-12-17 14:44:15.
 Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:27:08 | Data modyfikacji: 2009-12-17 15:14:04.
 Uchwała Nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:28:15 | Data modyfikacji: 2009-12-17 15:14:19.

Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2009 z dnia 29.10.2009 r. DOCHODY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/136/2009 z dnia 29.10.2009 r. WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/2009 z dnia 29.10.2009 r. Plan nakładów inwestycyjnych na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:35:14 | Data modyfikacji: 2009-12-17 14:39:23.

Zobacz:
 sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:35:14
Data modyfikacji: 2009-12-17 14:39:23
Opublikowane przez: Marek Kula