Uchwała nr XIX/105/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu...

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie 2008 rok - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za 2008 rok - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2008 rok

Załącznik Nr 6 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP za 2008 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:43:29 | Data modyfikacji: 2009-11-04 12:48:30.
 Uchwała nr XIX/106/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:50:16 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:04:01.
 Uchwała nr XIX/107/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kiełczygłów..

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:51:37 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:04:10.

Uchwała nr XIX/108/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:53:43 | Data modyfikacji: 2009-11-04 12:54:46.
 Uchwała nr XIX/109/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:57:41 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:04:32.

Uchwała nr XIX/110/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie K i e ł c z y g ł ó w na 2009 rok

  Załącznik - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:59:32 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:01:08.
  Uchwała nr XIX/111/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:03:03 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:06:51.

Zobacz:
 sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:03:03
Data modyfikacji: 2009-11-04 13:06:51
Opublikowane przez: Marek Kula