> sesja 15

sesja 15

 
Uchwała nr XV/82/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2009.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:26:23.
 
Uchwała nr XV/83/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:27:34.
 
Uchwała nr XV/84/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:28:35.
 
Uchwała nr XV/85/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:29:51.

Uchwała nr XV/86/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:34:46.

Uchwała nr XV/87/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 4 GFOŚiGW

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:39:36 | Data modyfikacji: 2009-11-04 11:43:57.
 
Uchwała nr XV/88/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej regulaminu spożywania posiłków oraz wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu w Kiełczygłowie...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:45:35 | Data modyfikacji: 2009-11-04 11:43:57.

Zobacz:
 sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:45:35
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl