Uchwała nr XIII/68/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008r.

Załącznik Nr1 dochody

załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 08:38:58 | Data modyfikacji: 2009-11-04 09:55:16.
 Uchwała nr XIII/69/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 08:46:36 | Data modyfikacji: 2009-11-04 09:54:55.
 Uchwała nr XIII/70/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:41:08.
 Uchwała nr XIII/71/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie:zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 08:55:26 | Data modyfikacji: 2009-11-04 09:54:46.

Zobacz:
 sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 08:55:26
Data modyfikacji: 2009-11-04 09:54:46
Opublikowane przez: Marek Kula