Uchwała nr XIV/72/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów (w zakresie zmiany zapisów w tekście m.p.z.p.)

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Kiełczygłowie Nr XIV/72/2008 oraz XIV/73/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:45:12 | Data modyfikacji: 2009-11-10 10:53:58.

Uchwała nr XIV/73/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położanego w obrębie geodezyjnym Chorzew w gminie Kiełczygłów.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr XIV/73/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy e Kiełczygłowie Nr XIV/72/2008 oraz XIV/73/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:54:33.

Uchwała nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawo

Załącznik Nr 1 - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - informacja z wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 6 - informacja z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2008 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 09:04:55 | Data modyfikacji: 2009-11-04 09:20:21.

Uchwała nr XIV/75/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 09:41:12 | Data modyfikacji: 2009-11-04 09:43:29.
 Uchwała nr XIV/76/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 09:46:51.
 Uchwała nr XIV/77/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 09:54:07.

Uchwała nr XIV/78/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu stołówki Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Kiełczygłowie określającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat...

Załącznik regulamin stołówki

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 10:16:29 | Data modyfikacji: 2009-11-04 10:19:07.

Uchwała nr XIV/79/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu spożywania posiłków oraz wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu w Kiełczygłowie z Filią w Chorzewie, których organem prowad

 Załącznik regulamin spożywania posiłków w Publicznym Przedszkolu w Kiełczygłowie z filią w Chorzewie.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 10:27:02.
 Uchwała nr XIV/80/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały o wydzierżawieniu nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pajęcznie.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:21:01 | Data modyfikacji: 2009-11-04 11:22:45.
 Uchwała nr XIV/81/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powołania sekretarza gminy.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:22:34.

Zobacz:
 sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:22:34
Opublikowane przez: Marek Kula