Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 dochody na 2009 r.

Załącznik Nr 2 wydatki na 2009 r.

Załącznik Nr 3 zadania zlecone

Załącznik Nr 4 alkohole

Załącznik Nr 5 przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 źródła pokrycia deficytu

Załącznik Nr 7 GFOŚiGW

Załącznik Nr 8 nakłady inwestycyjne

Załącznik nr 9 prognoza długu na 2009-2014

Załącznik Nr 10 dochody budżetu państwa

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:59:22 | Data modyfikacji: 2009-11-04 12:06:18.

Uchwała nr XVII/93/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:09:14 | Data modyfikacji: 2009-11-04 12:10:48.

Uchwała nr XVII/94/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kiełczygłów na lata 2009-2015”

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kiełczygłów na lata 2009-2015

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:14:55.
 Uchwała nr XVII/95/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do budowy kompleksu boisk w Kiełczygłowie w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:18:23.
  Uchwała nr XVII/96/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:20:28.
  Uchwała nr XVII/97/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:21:59.
  Uchwała nr XVII/98/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2009 rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:24:58.

Zobacz:
 sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 12:24:58
Opublikowane przez: Marek Kula