Remont drogi wewnętrznej w miejscowości
Kolonia Chorzew

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na zadanie pn.: "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew".


 


Termin składania Ofert - 14 września 2022r. godz. 9:00


 


Poniżej dokumenty do pobrania:


 


 

Ogłoszenie nr 2022.BZP 00333146.01 z dnia 2022-09-05

SIWZ na droge Kolonia Chorzew

Załącznik nr 1 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - umowa

Załącznik nr 2 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - Oświadczenie podmiotu.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - grupa kapitalowa

Załącznik nr 7 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 8 do SIWZ droga Kolonia Chorzew - Klauzula RODO

Załącznik Nr 9 - Projekt droga Kolonia Chorzew

Załącznik Nr 10 - STWiOR droga Kolonia Chorzew

Załącznik Nr 11 - przedmiar robót droga Kolonia Chorzew

Załącznik do SIWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu droga Kolonia Chorzew.docx

Finansowanie - Remont drogi wewnętrznej w m. Kolonia Chorzew

Protokół z otwarcia ofert - droga Kolonia Chorzew

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont drogi wewnętrznej w m. Kolonia Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:13:45 | Data modyfikacji: 2022-09-07 10:15:10.

Zobacz:
 Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów .  Remont drogi gminnej nr 117309E .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:13:45
Data modyfikacji: 2022-09-07 10:15:10
Opublikowane przez: Marek Kula