Budowa hydroforni na terenie Gminy
Kiełczygłów

 Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na zadanie pn.: "Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów".


 


Termin składania Ofert - 04 maja 2022r. godz. 9:00


 


Poniżej dokumenty do pobrania:


 


Ogłoszenie nr 2022.BZP 00121480.01 z dnia 2022-04-13

SIWZ - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

Załącznik nr 1 do SIWZ Budowa hydroforni - projekt umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Budowa hydroforni - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Budowa hydroforni - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ Budowa hydroforni - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ Budowa hydroforni - Oświadczenie podmiotu

Załącznik nr 6 do SIWZ budowa hydroforni - grupa kapitalowa

Załącznik nr 7 do SIWZ Budowa hydroforni - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 8 do SIWZ Budowa hydroforni - Klauzula RODO

Załącznik nr 9 do SIWZ Budowa hydroforni - P.F.U.

Załącznik nr 10 do SIWZ Budowa hydroforni - Przedmiar robót

Załącznik nr 11 do SIWZ Budowa Hydroforni

Załącznik do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu Budowa hydroforni

Finansowanie zadania Budowa Hydroforni w Gminie Kiełczygłów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę Hydroforni w Gminie Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:04:44 | Data modyfikacji: 2022-04-13 15:08:14.

Zobacz:
 Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów .  Remont drogi gminnej nr 117309E .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:04:44
Data modyfikacji: 2022-04-13 15:08:14
Opublikowane przez: Marek Kula