Budowa hydroforni na terenie Gminy
Kiełczygłów - PONOWNY

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na zadanie pn.: "Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY".


Termin składania Ofert - 18 maja 2022r. godz. 9:00


Poniżej dokumenty do pobrania:


 

Ogłoszenie nr 2022.BZP 00144099.01 z dnia 2022-05-04 Budowa Hydroforni PONOWNY

Finansowanie zadania Budowa Hydroforni w Gminie Kiełczygłów

SIWZ na Budowa Hydroforni w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 1 do SIWZ Budowa hydroforni - umowa - PONOWNY

Załącznik nr 2 do SIWZ Budowa hydroforni - formularz ofertowy - PONOWNY

Załącznik nr 3 do SIWZ Budowa hydroforni - Oświadczenie wykonawcy - PONOWNY

Załącznik nr 4 do SIWZ Budowa hydroforni - Oświadczenie wykonawcy - PONOWNY

Załącznik nr 5 do SIWZ Budowa hydroforni - Oświadczenie podmiotu - PONOWNY

Załącznik nr 6 do SIWZ budowa hydroforni - grupa kapitalowa - PONOWNY

Załącznik nr 7 do SIWZ Budowa hydroforni - Zobowiązanie podmiotu - PONOWNY

Załącznik nr 8 do SIWZ Budowa hydroforni - Klauzula RODO - PONOWNY

Załącznik nr 9 do SIWZ Budowa hydroforni - P.F.U - PONOWNY

Załącznik nr 10 do SIWZ Budowa hydroforni - Przedmiar robót - PONOWNY

Załącznik nr 11 do SIWZ Budowa Hydroforni - PONOWNY

Załącznik do SIWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu Hydrofornia PONOWNY

Zapytania i odpowiedzi do przetargu na Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

Odpowiedzi z dnia 16.05.2022r. na pytania Nr 2 - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

Zestawienie z otwarcia ofert - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:23:40 | Data modyfikacji: 2022-05-04 12:24:27.

Zobacz:
 Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów .  Remont drogi gminnej nr 117309E .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:23:40
Data modyfikacji: 2022-05-04 12:24:27
Opublikowane przez: Marek Kula