Budowa hydroforni na terenie Gminy
Kiełczygłów - PONOWNY II

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na zadanie pn.: "Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II


Termin składania Ofert - 31 maja 2022r. godz. 9:00


Poniżej dokumenty do pobrania:


 

Ogłoszenie nr 2022.BZP 00170384.01 z dnia 2022-05-20

Finansowanie zamówienia Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik do SIWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu Hydrofornia PONOWNY II

Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt Umowy - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie podmiotu - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 6 do SIWZ Grupa Kapitalowa - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie Podmiotu - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 8 do SIWZ Klauzula RODO - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 9 do SIWZ P. F. U. - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar Robót - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Załącznik nr 11 do SIWZ Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY

Zapytania i odpowiedzi z dnia 26.05.2022 r. do przetargu na Budowa hydroforni w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY

Zestawienie z otwarcia ofert - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów PONOWNY

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów PONOWNY

Informacja o wyborze oferty - Budowa Hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-20 14:17:07.

Zobacz:
 Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów .  Remont drogi gminnej nr 117309E .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-05-20 14:17:07
Opublikowane przez: Marek Kula