Remont drogi gminnej nr 117309E

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na zadanie pn.: "Remont drogi gminnej nr 117309E".


Termin składania Ofert - 12 maja 2022r. godz. 9:00


Poniżej dokumenty do pobrania:


 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022.BZP 00138282.01 z dnia 28.04.2022r.

SIWZ - Remont drogi gminnej nr 117309E

Załącznik nr 1 do SIWZ droga Kuszyna - projekt umowa

Załącznik nr 2 do SIWZ droga Kuszyna - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ droga Kuszyna - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ droga Kuszyna - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ droga Kuszyna - Oświadczenie podmiotu

Załącznik nr 6 do SIWZ droga Kuszyna - grupa kapitalowa

Załącznik nr 7 do SIWZ droga Kuszyna - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 8 do SIWZ droga Kuszyna - Klauzula RODO

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlany UPROSZCZONY

Załącznik Nr 10 do SIWZ - STWiOR droga Kuszyna

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Przedmiar Robót droga Kuszyna

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Stała organizacja ruchu

Załącznik do SIWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu droga Kuszyna

Finansowanie - Remont drogi gminnej nr 117309E

Protokół z otwracia ofert - Remont drogi gminnej nr 117309E

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na - Remont drogi gminnej nr 117309E

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-04-28 09:14:50.

Zobacz:
 Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów .  Remont drogi gminnej nr 117309E .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY .  Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów - PONOWNY II .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew .  Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew z dnia 19.09.2022 . 
Data wprowadzenia: 2022-04-28 09:14:50
Opublikowane przez: Marek Kula