UCHWAŁA NR XXIX/206/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXIX/207/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIX/208/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIX/209/2021 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIX/210/2021 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX/211/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących b

UCHWAŁA NR XXIX/212/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIX/213/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie likwidacji Filii bibliotecznych z siedzibą w Hucie i Chorzewie, wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie oraz zmiany w Statucie Gminnej Bib

UCHWAŁA NR XXIX/214/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-02-15 11:15:08.

Zobacz:
 Sesja 22 - 19 marca 2021r. .  Sesja 23 - 14 maja 2021 r. .  Sesja 24 - 30 czerwca 2021 r. .  Sesja 25 - 31 sierpnia 2021 r. .  Sesja 26 - 9 września 2021 r. .  Sesja 27 - 18 października 2021 r. .  Sesja 28 - 30 listopada 2021 r. .  Sesja 29 - 30 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-02-15 11:15:08
Opublikowane przez: Marek Kula