UCHWAŁA NR XXIII/167/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/168/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/169/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/170/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/171/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/172/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zasad przyznawania oraz określenia wysokości diet dla radnych i sołtysów

UCHWAŁA NR XXIII/173/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/174/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXIII/175/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/176/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIII/177/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:55:02.

Zobacz:
 Sesja 22 - 19 marca 2021r. .  Sesja 23 - 14 maja 2021 r. .  Sesja 24 - 30 czerwca 2021 r. .  Sesja 25 - 31 sierpnia 2021 r. .  Sesja 26 - 9 września 2021 r. .  Sesja 27 - 18 października 2021 r. .  Sesja 28 - 30 listopada 2021 r. .  Sesja 29 - 30 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:55:02
Opublikowane przez: Marek Kula