UCHWAŁA NR XXIV/178/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXIV/179/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/180/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/181/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIV/182/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIV/183/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UCHWAŁA NR XXIV/184/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR XXIV/186/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXIV/187/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w Hucie - wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie oraz o zamiarze zm

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-16 13:58:41.

Zobacz:
 Sesja 22 - 19 marca 2021r. .  Sesja 23 - 14 maja 2021 r. .  Sesja 24 - 30 czerwca 2021 r. .  Sesja 25 - 31 sierpnia 2021 r. .  Sesja 26 - 9 września 2021 r. .  Sesja 27 - 18 października 2021 r. .  Sesja 28 - 30 listopada 2021 r. .  Sesja 29 - 30 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-12-16 13:58:41
Opublikowane przez: Marek Kula