UCHWAŁA NR XXVIII/199/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXVIII/200/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXVIII/201/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2022

UCHWAŁA NR XXVIII/202/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/203/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVIII/204/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/205/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:17:58.

Zobacz:
 Sesja 22 - 19 marca 2021r. .  Sesja 23 - 14 maja 2021 r. .  Sesja 24 - 30 czerwca 2021 r. .  Sesja 25 - 31 sierpnia 2021 r. .  Sesja 26 - 9 września 2021 r. .  Sesja 27 - 18 października 2021 r. .  Sesja 28 - 30 listopada 2021 r. .  Sesja 29 - 30 grudnia 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:17:58
Opublikowane przez: Marek Kula