Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Kiełczygłów" z dnia 05.12.2019r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów".

Termin składania Ofert - 13 grudnia 2019r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2019r.

SIWZ na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów"

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz Oferty

Załącznik Nr 4 - Wykaz usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz narzędzi i wyposażenia

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych

Załącznik Nr 7 - Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 - Zbiorcze zestawienie ilości mieszkańców

Załącznik Nr 9 - Szczegółowy opis zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:38:09.
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ DO
ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Odpowiedź z dnia 09.12.2019r. na zapytania z dnia 09.12.2019r. dotycząca wyjaśnień treści SIWZ

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy POPRAWIONY

Załącznik Nr 3 - Formularz Oferty POPRAWIONY

Załącznik Nr 9 - Szczegółowy opis zamówienia POPRAWIONY

Załącznik Nr 10 - projekt umowy powierzenia danych osobowych - NOWY ZAŁĄCZNIK

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:18:05.
DOKUMENTACJA PO PRZETARGOWA

Protokół z otwarcia ofert - 13.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:38:21.

Zobacz:
 Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 25.03.2019r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019r. .  Ogłoszenie - trzeci ustny przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2019r. .  Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”  .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - czwarty ustny przetarg nieograniczony z dnia 29.08.2019 .  Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży" .  - Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" . 
Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:38:21
Opublikowane przez: Marek Kula