Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek
organizacyjnych"

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych".

Termin składania Ofert - 03 września 2019r. godz. 09:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych"

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 z dnia 26.08.2019r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 z dnia 28.08.2019r.

Informacja z otwracia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:04:17.

Zobacz:
 Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 25.03.2019r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019r. .  Ogłoszenie - trzeci ustny przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2019r. .  Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”  .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - czwarty ustny przetarg nieograniczony z dnia 29.08.2019 .  Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży" .  - Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" . 
Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:04:17
Opublikowane przez: Marek Kula