„ Dowóz dzieci do i ze szkół na
terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021”

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 i 2020/2021".


Termin składania Ofert - 31 lipca 2019r. godz. 09:00

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na „Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24

Załącznik Nr 4 - wykaz osób

Załącznik Nr 5 - wykaz autobusów

Załącznik Nr 6 - wykaz usług przewozu dzieci

Załącznik Nr 7 - wzór umowy

Protokół z otwracia ofert str. 1

Protokół z otwracia ofert str. 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:00:15.

Zobacz:
 Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 25.03.2019r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019r. .  Ogłoszenie - trzeci ustny przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2019r. .  Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”  .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - czwarty ustny przetarg nieograniczony z dnia 29.08.2019 .  Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży" .  - Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" . 
Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:00:15
Opublikowane przez: Marek Kula